Ön Cebeci, Ziya Gökalp Cd. 48/A, 06420 Çankaya/Ankara

Kişisel Verilerin Korunması

TED Üniversitesi, Zoom adresinde düzenlenecek etkinliğimize “Etkinlik Konuşmacısı/Katılımcısı” olarak katılımınız öncesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, https://www.tedu.edu.tr/acikriza/ adresinde bulunan açık rıza metinlerine onay vermeniz gerekmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili metinlerde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işlenecektir.
6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde sözü edilen haklarınız ve üniversitemize başvuru yöntemleriyle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası yanı sıra Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ve KVKK Başvuru Formu’na https://www.tedu.edu.tr/tr/main/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden erişebilirsiniz.

Online confirmation of explicit consent agreement prepared in accordance with Law No. 6698 on Personal Data Protection is required before you can participate as a speaker/attendee in our event at TED University, on Zoom, through the following link: https://www.tedu.edu.tr/acikriza. Your personal data will be processed limited to the purposes set out in the relevant texts provided that there is no infringement of your fundamental rights and freedoms.
You can find detailed information on the rights mentioned at Article 11 of the Law No. 6698, and our Personal Data Retention and Disposal Policy, including the methods of application to our University, related clarification texts and the PDP application form on the following link: www.tedu.edu.tr/en/main/kisisel-verilerin-korunmasi.