Ön Cebeci, Ziya Gökalp Cd. 48/A, 06420 Çankaya/Ankara

Konuşmacılar

EĞİTİMDE FARK YARAT 2021 KONUŞMACILARI
fr
Freshta KARIM

Freshta Karim is the director of Charmaghz, a Kabul based NGO dedicated to promoting critical thinking among children through providing resources and space on buses turned into mobile libraries. She has previously worked with the UN agencies, international organizations and the Afghanistan President office. Freshta has studied Political Science at Panjab University, India and completed a Master of Public Policy degree at the Blavatnik School of Government, the University of Oxford.

Burak Karabey
Doç. Dr. Burak KARABEY

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Bölümünden 2001 yılında lisans derecesi ile mezun olmuştur.  2004-2010 yılları arasında aynı fakültede İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Ardından 2011 yılında Özel Eğitim Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurucu başkanı olarak görevine 2015 yılına kadar devam etmiştir.

2010 yılından itibaren Tübitak ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen farklı birçok projede Türkiye ortağı  ve yürütücüsü olarak yer almış, çok sayıda ulusal ve uluslararası öğretmen ve yetişkin eğitimi programlarında yer almıştır.

2018-2019 yılları arasında Türkiye’nin ilk Üstün Yetenekliler Programı geliştirme çalışmasında 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar matematik öğretim programı geliştirme ekibinde uzman/araştırmacı olarak görev almıştır. 2019 yılında kabul edilen Avrupa Birliği projesi ile üstün yetenekli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin Avrupa çapında STEAM yeterliliklerini belirleme ve geliştirme üzerine devam eden projede araştırmacı/koordinatör olarak görev yapmaktadır. 2020 yılında MEB tarafından kurulum çalışmaları devam eden  Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Bilim Kurulu’nda kurul üyesi olarak görev yapmaktadır.

“İnovasyon, Eğitim, Yaratıcılık, Yaratıcı Problem Çözme, Matematik Eğitimi, Üstün Zeka/Yetenek, Sosyal kabul ve entegrasyon” konularında kitap, kitap bölümü, popüler ve bilimsel makale, davetli konuşma, panel, seminer, proje gibi farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Popular Science Türkiye ve Tübitak Bilim Genç dergilerinde farklı disiplinlerin matematikle etkileşimi, inovasyon ve bilim üzerine düzenli olarak köşe yazıları yazmaktadır.  Son olarak disiplinler arası bir çalışma grubu ile “eğitimde disiplinler arası etkileşim” ,  “STEAM temelli etkinlikler”  ve inovatif eğitim programları geliştirmek üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Burcu Meltem Arık
Burcu Meltem ARIK

Burcu Meltem Arık ODTÜ’de Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenciyken başlayan ve çevre/doğa eğitiminden sürdürülebilirlik eğitimine evrilen sivil toplum deneyimi sırasında, ERG ile yolu ilk defa 2007’de kesişti ve eleştirel düşünme, öğretmen politikaları, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı çalışmalarını yürüttü. Doğa Derneği kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği, TEMA Vakfı, UNEP, ÇEKÜL Vakfı gibi kurumlarla çalıştı. 2015-2020 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik” ile “Biyomimikri” dersleri verdi. 2017’den bu yana ERG’de Eğitim Gözlemevi Koordinatörü olarak çalışıyor.

thumbnail_Cetin photo 2
Dr. Öğr. Üyesi Çetin Kürşat BİLİR

Dr. Çetin Kürşat Bilir, 2007 yılında Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümünden Mezun oldu. Üniversitede öğrenciyken yaz okulu için Atatürk Üniversitesi tarafından Tayvan Ulusal Taipei Üniversitesine gönderilen öğrencilerin arasında yer aldı. Amerika’da Indiana Üniversitesi Matematik Bölümünde yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini Amerika’da Purdue Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden aldı. Doktora eğitimi sürecinde Matematik Eğitimi bölümünde öğretim asistanlığı ve Mühendislik Eğitimi Bölümünde araştırma asistanlığı yaptı. 2015 yılında doktora eğitimindeki başarısından ötürü Mike Keedy Başarı bursunu kazandı. Doktora Eğitimi boyunca hem Amerika’daki hem Türkiye’deki öğrenciler için gönüllü eğitim ve kariyer danışmanlığı yaptı. Mayıs 2018 itibarıyla ülkemizin gelişim sürecine katkı sunabilmek için Türkiye’ye dönüş yaptı. Şu an Ahi Evran Üniversitesinde Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında tam zamanlı, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı zamanlı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, 2020 yılından beri Kırşehir Ahı Evran Üniversitesi okul öncesi eğitimi uygulama ve araştırma merkezi müdürlüğünü yürütmektedir.

devrim-akgunduz-1
Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi

Lisans ve Yüksek Lisans programlarını Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde tamamlayan Akgündüz, Doktora Programını da aynı alanda Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. MEB ve üniversitelerin çeşitli kademelerinde öğretmen, proje koordinatörü, danışman, uzman, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çeşitli görevler üstlenmiştir. STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan Akgündüz, Türkiye’de verdiği pek çok eğitimin yanı sıra 2009 yılında Amerikan Dışişleri IVLP ve yürütücüsü olduğu STEM projesi kapsamında ABD’de 10 eyalette 50 toplantıya katılmıştır. 2006’da Türkiye’nin ilk proje sitesi olan Proje Okulunu (projeokulu.com), STEM eğitimi ile ilgili Türkiye’deki ilk organizasyon olan STEM Okulunu (stemokulu.com), World STEM Organizasyonunu (worldstem.org) ve Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarını kurmuştur. Türkiye’nin STEM eğitimi ile ilgili ilk raporları olan STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme Raporunun editörlüğünü ve yazarlığını yapmıştır. TÜBİTAK, UNESCO, TÜSİAD, Avrupa Birliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı fonlu STEM projelerinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Dr. Akgündüz halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bölümü öğretim üyeliği, STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörlüğü görevine devam etmektedir. Daha pek çok alanda başarı sağlayan Akgündüz, bu yıl Eğitimde Fark Yarat Kongremizde bizlerle birlikte olacaktır.

Doug and Julie DU
Professor Julie SARAMA & Professor Douglas CLEMENTS

 

Professor Douglas Clements and Professor Julie Sarama are both Distinguished University Professors, Kennedy Endowed Chairs, and co-Executive Directors of the Marsico Institute of Early Learning at the University of Denver’s Morgridge College of Education. Dr. Clements was previously a kindergarten teacher for five years and a preschool teacher for one year. Dr. Sarama has taught secondary mathematics and computer science, gifted math at the middle school level, preschool and kindergarten mathematics enrichment classes, and mathematics methods and content courses for elementary to secondary teachers. Since then, the team has conducted research and published widely in the areas of:

· The learning and teaching of early mathematics;

· The development, use, and evaluation of learning trajectories;

· Professional development models and their influence on student learning;

· Computer applications in mathematics education;

· Creating, using, and evaluating a research-based curriculum and in taking successful curricula to scale using technologies and learning trajectories; and

· Development and evaluation of innovative assessments of mathematics achievement, as well as mathematics teaching.

ea foto
Ebru ATACA

Eğitim
√ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Eylül 1990 – Temmuz 1994
√ Ottawa Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisansı Ocak 1996 – Mart 1999
İş Tecrübesi
√ Okul Destek Derneği, Başkan Yardımcısı Nisan 2020’den itibaren
– Kuruluş öncesi pilot çalışmaların yapılması, çevrimiçi uygulamaların denenmesi, kuruluştan bu yana kuruluş işleri, öğrenci ve gönüllü bulma görüşmeleri, tüm STKlar ile bağlantılar, dernek profesyonel öğretmen kadrosunu kurma, eğitim içeriklerinin ve gönüllü eğitimlerinin ilk hazırlıklarının yapılmasında liderlik,
– Süreç içerisinde proje geliştirme, proje yazma, iş geliştirme ve kaynak bulma da dahil olmak üzere dernekle ilgili tüm konularda gönüllü olarak çalışma ve destek verme.
√ ATACA Eğitim ve Dan. Tic. Ltd. Şti., Istanbul – Kurucu Nisan 2007’den itibaren
– Pratik Matematik tescilli markası ile Avustralya’dan World of Maths grubunun temsilciliği ile ilköğretim öğrencileri ile okullarda matematiğin günlük hayat uygulamalarını öğrencilerin tecrübe etmeleri, matematiği somutlaştırmaları, analitik algının ve muhakeme yeteneğinin gelişimi amaçlı matematik ve genel yetenek etkinlikleri uygulamaları yapan gezici bir ekibin kurulması, tanıtımı ve organizasyonu.
– Matematik Saati tescilli markası altında anaokulu ve ilköğretim öğrencileri ile ders pekiştirme çalışmaları gerçekleştirerek müfredattaki konularla bağlantılı olarak öğrencilerin matematiğin diğer disiplinler ile ilişkisini görmesi için içerik geliştirilmesi, uygulanması ve yönetilmesi.
– Müze ve Matematik Fiziksel ve Çevrimiçi Uygulamaları ile matematiği hayatın her alanına taşımak, anaokulundan liseye kadar tüm seviyelerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği ka-zanımlar doğrultusunda müzecilik kazanımları, sosyal bilgiler ve matematik kazanımlarını bir ara-da harmanlayarak Türkiye genelinde öğrencilere eğlenceli ve uygulayarak öğrendikleri bir süreç yaşatmak.
T. İş Bankası Müzesi (Istanbul & Ankara) – Bütçe Tutum Tasarruf
VKV Sadberk Hanım Müzesi – Geçmişten Günümüze Tarihi Eserlerde Matematik
İBB İtfaiye Müzesi – Kızıl Ejderha ile Mücadele Edenler
İstanbul Arkeoloji Müzeleri – Arkeoloji Müzesi’nde Yolumu Matematikle Buldum!
İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi – Matematik ile Var Olmak! Bilim ile Yaşamak!
Anadolu Medeniyetleri Müzesi – Çağlar Boyu Matematik!
Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi – Denizin İncisi Bilimin İncisi ile Buluşuyor!- Akıl Oyunları uygulamaları ile öğrencilerin stratejik düşünme becerilerini geliştirmek, görsel hafızalarını kuvvetlendirmek, analitik algıyı arttırmak ve sorgulama yeteneklerini üst düzeylere taşımalarını sağlamak.
– Uluslararası Sertifikalı Oyun Tabanlı Öğrenme Programı Uygulayıcı Eğitimi ile öğretmen-lerin düşünme becerileri uygulamaları yetkinliklerini geliştirmek, eğitsel ve düşünme becerilerine yönelik oyun sınıfları müfredatı kapsamında öğrencilerde üst düzey düşünme becerileri, sosyal ve duygusal beceriler, problem çözme becerileri ve algı gelişimlerini iyileştirmelerine uygun temeli sağlamak.
– Proje süreç ve geliştirme danışmanlığı ve yürütücülüğü
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – Matematik Fen Eğlenerek Öğren,
Istanbul Kalkınma Ajansı projeleri – Üsküdar Kaymakamlığı Oyun Tabanlı Matematik Öğren-me Laboratuvarı, Maltepe Kaymakamlığı Farkındalık Atölyelerinde Geleceğin İncileri Yetişiyor
Koruncuk Vakfı – Akıl oyunları sınıfı kurulumu ve eğitici eğitimleri
Beyoğlu Belediyesi – Ortaokullarda gezici akıl oyunları uygulama projesi
Beyoğlu Belediyesi – Anaokulları akıl oyunları uygulamaları
Konya Bilim Merkezi – Açılış etkinlikleri katılımı
Bursa Bilim Şenliği – 2015 ve 2016 yılları şenlik katılımları
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Kendini Geliştir Geleceği Değiştir öğretmen mesleki gelişim seminerleri öğretmen eğitimleri
√ T. Garanti Bankası A.Ş., Proje Finansmanı Yönetmeni, Istanbul Nisan – Kasım 2006
√ AVEA İletişim Hizm. A.Ş., Kurumsal Finans & Hazine, Istanbul Şubat’01 – Nisan’06
√ TD Bankası, Fonlama Analisti, Toronto Nisan’99 – Kasım’00
√ Nortel-Netaş, Bilgisayar Mühendisi, Ottawa Temmuz’97–Aralık’98
√ Gandalf Inc., Bilgisayar Mühendisi, Ottawa Ağustos’94–Haziran’95

Picture1
Professor Edward FRENKEL

Edward Frenkel is a professor of mathematics at the University of California, Berkeley. He is a member of the American Academy of Arts and Sciences, a Fellow of the American Mathematical Society, and the winner of the Hermann Weyl Prize in mathematical physics. Frenkel’s research is on the interface of mathematics and quantum physics, with an emphasis on the Langlands Program, which he describes as a Grand Unified Theory of mathematics. He has authored three books and over 90 scholarly articles in academic journals, and he has lectured on his work around the world. Frenkel’s latest book Love and Math was a New York Times bestseller, has been named one of the Best Books of the year by both Amazon and iBooks, and won the Euler Book Prize from the Mathematical Association of America. It has been published in 19 languages with more translations in the pipeline.

emreözel
Emre ÖZEL

22 Temmuz Ankara doğumlu Emre ÖZEL ilk ve ortaöğretimini Ankara ‘da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden 2009 yılında mezun oldu.

2010 yılında Bayburt İli Demirözü ilçesi Beşpınar Köyü Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu’nda göreve başladı. Atamasının yapıldığı günden itibaren yaklaşık 9 yıldır Beşpınar Köyünde ikamet ediyor ve aynı köy okulunda göreve devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı bir davet üzerine gelerek Yenilik Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü içerisinde çalışmalarına devam etti. Şu an Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya SELÇUK’un ekibinde ülkemiz eğitimine katkı sunmaya devam ediyor.

Emre ÖZEL 2013 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu yönetimi bölümünü 2017 yılında Onur Öğrencisi olarak bitirerek 2. Üniversiteden mezun oldu.

2014 yılında ise Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Yüksek Lisansa başladı ve 2019 yılında master programından mezun olarak Bilim Uzmanı unvanını aldı.

2017 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümüne 3.üniversite eğitimine başladı ve 2020 yılında mezun olarak Sosyolog unvanını aldı.

2018 yılından bu vakte kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sahip olduğu deneyimleri paylaşarak ülke eğitim ve öğretimine katkıda bulunmaya başladı.

Okulunda göreve başladığı ilk günlerden bu zamana dek öğrencilere okulu sevdirme, okulun alışagelmiş boyutundan öte sıra dışı çalışmalara imza atmaya çalıştı. Köy şartlarında bulunan bu eğitim yuvasının olumsuzluklarını en aza indirgeyerek koşulların yetersizliğinden yakınmadan bir şeyler ortaya konulabileceğinin inancı içerisinde oldu. 

Çevresinde ve ülkesinde meydana gelen değişimlere ve ihtiyaçlara kayıtsız kalamayan genç öğretmen gerek bulunduğu Bayburt ili ve çevresi gerekse ülkesinin olanaklarını geliştirmek için eğitimden sosyal yaşama, istihdamdan sanata, spordan bilime kadar bütün dezavantajlı grupları geliştirmek adına projeler geliştirdi ve geliştirmeye de devam ediyor.

Emre ÖZEL; TRT EBA TV, EBA Dijital Platformu,  TÜBİTAK işbirliğinde Bilim Fuarları, Bilim Sokakları, Bilim Merkezi Sınıflar, Müzebüs, Bilim Otobüsü, Kıraat Cafe, Genç Beyinler Yarışıyor Okullar Kaynaşıyor, Tema Vakfı Ormanı, Çanakkale Geçilmez, Er Hüseyin ve Kınalı Ali adlı kısa filmler, Akıllı Duraklar Başarılı Çocuklar, Kadınların İstihdamına yönelik olarak Bakırı İşle Geleceğini Düşle, Halep’e Yardım Eli, Organik Market, Rengarenköy, Bana Her Yer Okul, Öğrenciler Mehmetçik ile Elele, Üniversite Konferansları, 81 il 81 Öğretmen Anı Kitabı, Demirözü İnovasyon Merkezi, Köy Mesire Alanları gibi maddi miktarı ve hedeflediği insan grubu milyonları bulan projelere hayat verdi.

 

Ezgi Toplu Demirtaş_Logos_EFY
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi TOPLU-DEMİRTAŞ

Ezgi Toplu-Demirtaş İzmir’de doğmuştur ve ilk, orta, lise ve lisans eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Doktora derecesini (bütünleşik doktora) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Danışmanlık Ana Bilim Dalından almıştır. Doktora tezi, flört ilişkisi olan üniversite öğrencileri arasında psikolojik flört şiddeti üzerinedir. Bütünleşik doktora eğitimi süresince Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde araştırma görevlisi ve ABD’de University of North Carolina at Greensboro’da uzun süreli misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırma alanları fiziksel, cinsel ve psikolojik flört şiddeti, flört ilişkisinde aldatma, toplumsal cinsiyet, lezbiyen, gey ve biseksüellerin kimlik gelişimi ve öznel iyi oluşu ve ruh sağlığı uzmanlarının aile içi şiddete yönelik deneyimleri ve eğitimleri üzerine odaklanmaktadır. Bu konularda uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri bulunmaktadır. Duygu odaklı çift terapisi ve aile ve evlilik terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. Toplu-Demirtaş, aynı zamanda, gerekli eğitimleri tamamlayarak, istismar atlatan kadınlara ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çerçevesinde psikolojik destek & danışmanlık vermektedir. Yakın ilişkilerde yaşanan şiddete yönelik her türlü damgalamaya son vermeyi ve istismar atlatan kadınlarla dayanışmayı amaçlayan “The See the Triumph International Ambassadors” adlı programın da Türkiye ayağında çalışmaktadır. PDR Bölümü PCG 433 dersi öğrencileri ile birlikte “#GüvenliİlişkiGüvenliKampüs” sloganıyla kişilerarası ilişkilerde her türlü ayrımcılık ve şiddete yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlayan “Şiddetsiz Kampüs” projesini yönetmektedir.

Ezgi Türkçelik
Öğr. Gör. Ezgi TÜRKÇELİK

2006 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Lund Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programı’nda İsveç Enstitüsü bursu ile tamamladı. ODTÜ’de Sosyal Psikoloji Doktora Programına devam etmektedir. 2011 yılından bu yana Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde toplumsal cinsiyet uzmanı olarak, 2013 yılından itibaren de aynı üniversitenin Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık,  Toplumsal Cinsiyet ve Kadınlara Yönelik Şiddet, Kadın Sağlığını Etkileyen Faktörler ve Toplumsal Cinsiyet  derslerini vermektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınlara yönelik şiddet ve çocuk yaşta evlilikler konularında uluslararası ve ulusal projelerde eğitici, uzman ve koordinatör olarak yer almıştır. Çınar ve Toprak Alaz’ın annesidir.

Picture3
Fatih KÜÇÜK

2009 yılında Görsel sanatlar öğretmenliğinden mezun oldu. Daha sonra sinema TV alanında yüksek lisans çalışması yaptı. Türkiye ve 11 ülkede 200 üzerinde köy okulunda duvar resimleri ve çocuklarla masalları çizgi filme dönüştürdü.Rus ülkeleri, Japonya, Tayvan başta olmak üzere pek çok ülkede animasyon alanında araştırmalar yaptı. 2016 yılında Türkiye’nin ilk bağımsız çizgi film okulu olan “The Cartoon Mill”i  kurdu. 2020 Yılında Sabancı vakfı tarafından 11. Sezon Fark Yaratanlarından biri seçildi. Tayvan ülkesinde 2021 yılı “Global Yaşam Sevgisi” ödülüne aday gösterildi.

 

 

Figen Çokfoto (1)
Prof. Dr. Figen ÇOK

Lisans derecesini ODTÜ psikoloji programından, yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler programlarından almıştır. Lisansüstü öğrencilik döneminde aynı zamanda Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. Çok 2003 yılında profesörlüğe yükselmiştir. Ankara Üniveristesi’ nde tüm akademik düzeylerde çalıştıktan ve bölüm başkanlığı görevinde de bulunduktan sonra 2010 yılında emekliye ayrılmıştır. Ardından  önce Başkent Ünivesitesi Eğitim Fakültesi’nde, daha sonra TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nde öğretim üyesi ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı  olarak görev yapmıştır. Halen Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğretim üyesidir. Akademik yaşamının başından beri ergenlik ve gençlik dönemindeki gelişim  konusuna ilgi duymuş ve bu konuda proje, yayın ve bildiri etkinlikleri gerçekleştirmiştir. Araştırmaları özellikle psikososyal gelişim, yetişkinliğe geçiş ve kimlik gelişimi üzerinedir.  Dr. Çok cinsel sağlık ve kapsamlı cinsellik eğitimi konularında dersler ve proje çalışmalarında bulunmuştur.

Çok sayıda makale, kitap ve kitap bölümünün yazarı olan Dr. Çok 2006- 2018 yılları arasında Avrupa Ergenlik Araştırmaları Derneği’ nin (EARA) yönetim kurulunda görev yapmış, 2014-2016 yılları arasında da derneğin başkanlığını yürütmüştür. Bakanlıklar, üniversiteler ve STK’ larca yürütülen ergenlikle ilgili çeşitli uygulama projesinde de görev yapmış olan Dr. Çok ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen çeşitli projelerde yürütücü, araştırmacı ya da danışman olarak çalışmıştır. Ergenliği ve gençliği topluma, psikolojik danışman ve öğretmenlere (ve adaylarına) bilimsel temelli olarak anlatmayı ve araştırmayı  kendine misyon edinmiş olan Dr. Çok özellikle ergenlik ve gençlik araştırmalarının  gelişmesi temel amacıyla Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneğinin kurucusu olmuştur. Aynı zamanda Egeden Çocuk ve Travma Vakfı’nın mütevelli heyet ve yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Figen Çok evlidir ve iki çocuk annesidir.

Funda Kılınç_EFY_Panel
Funda KILINÇ

1981 yılında Ankara’da doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okul kademelerinde, Rehberlik Araştırma Merkezi ve MEB Özel Eğitim Rehberlik Genel Müdürlüğü’nde psikolojik danışman olarak çalıştı. Kapsayıcı Eğitim Göç ve Terör, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Becerilerinin geliştirilmesi Ankara il formatörlüğünü yapmaktadır. Ayrıca Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Psikososyal Gelişimi projesinde eğitici olarak ve Zihinsel Engelli Bireyler İçin  Mahremiyet Eğitimi projesinde görev aldı. Halen Ankara Yenimahalle İsmail Erez İlkokulu’nda psikolojik danışman ve TED Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Gizem Sürenkök
Dr. Gizem SÜRENKÖK

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümlerinden çift anadal ile mezun olan Gizem Sürenkök, Koç Üniversitesi’nden MBA derecesini aldı. Ardından New York Üniversitesi’nde Psikoloji yüksek lisansına başladı. Sonrasında Cornell Üniversitesi’nden Gelişim Psikolojisi’nde yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2018 yılında Yakın İlişkiler adlı girişimi kurdu. Boğaziçi Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde uzmanlaştığı alan olan Yakın İlişkiler üzerine dersler verdi. Uzmanlık alanları başlıca bağlanma teorisi, sosyal dışlanma, partnerler arası regülasyon, benlik regülasyonu, ayrılığın fizyolojik etkileridir. Halen Cornell Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

WhatsApp Image 2021-03-09 at 15.43.03
Hulusi ÇAKIR

Ben Hulusi Çakır. 1988 Isparta doğumluyum. Gazi üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunuyum. 2009 yılında daha 21 yaşında Van Muradiye Devetaş köyüne sözleşmeli öğretmen olarak atandım. 1 yıl sonra Van Tuşba Akköprü ilköğretim okuluna kadrolu öğretmen olarak geldim. 11 yıl bu okulda görev yaptım. İlke edindiğim ” Çocuğun kalbine giremezsen , beynine giremezsin” felsefesiyle derslerimi “Eğlenerek öğrenme- Öğrenerek eğlenme” şeklinde işledim. Hem sevgiyle hem de kalıcı öğrenmeyi sağladım.11 yıllık süre içinde çeşitli projelerimiz oldu. Çocuklarımın uçak ve istanbul hayalini “TRT 23 Nisan Özel Aileler Yarışıyor” programına katılarak gerçekleştirdik. İlk defa uçağa bindiler, ilk defa İstanbul’u gördüler. Sonra kamera ve kameraman hayalini kartona yaptırdığım öğrencimle beraber Kültür Bakanı’mız sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından Ankara’ya davet edilerek kartondan yaptığı kameranın aynısını kendileri tarafından Ankara Milli Kütüphane’de aldık. Daha sonra Türkiye Haber Kameramanları Derneği  Zoom Ödüllerine davet edilerek Cumhurbaşkan yardımcımız sayın Fuat Oktay’ın elinden ödülümüzü aldık ve öğrencimle beraber kendisiyle röportaj yaptık. Ve daha sonrasında Milli Eğitim Bakanı’mız Ziya Selçuk tarafından İstanbul’a “Birlikte Bir Yıl Toplantısı” na davet edildim. Bunların yanında “Gülmeyen çocuk-insan kalmasın” düşüncemi ” Gülümsemek Bulaşıcıdır” sloganını yaparak sınıfıma astım. Ve nihayetinde Türkiye de 81 il, 600 okula ulaştık. Sınıflarda panolarına , duvarlarına astılar ve şarkısı yapıldı. Çocuklarımı mezun ettikten sonra 2020 Eylül ayında İzmir’e tayinim çıktı. Halen burada öğretmenlik yapıyor ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde seminerler veriyorum.

İlknur Dilekler
Dr. İlknur DİLEKLER

İlknur Dilekler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Psikoloji alanında lisans ve lisansüstü eğitimini ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Klinik Psikoloji alanında doktora derecesi bulunan İlknur Dilekler’in akademik ve mesleki ilgi alanları içinde psikoterapi araştırmaları, sağlık davranışları, duygular, duygu düzenleme, kişilik, nitel araştırma yöntemleri, şema terapi ve psikodinamik psikoterapi uygulamaları yer almaktadır. 2016-2019 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi’nde klinik psikolog olarak çalışmış, üniversite gençliğinin psikososyal ihtiyaçlarına yönelik bireysel psikoterapi ve seminer çalışmaları gibi uygulamalar gerçekleştirmiştir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Pelin Kesebir
Dr. Pelin KESEBİR

Pelin Kesebir 1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tam burslu olarak okuduğu Koç Üniversitesi’nin ardından master ve doktora derecelerini İllinois Üniversitesi’nden Sosyal Psikoloji ve Kişilik Psikolojisi alanında almıştır. Mutluluk ve erdem konularında çalışan Dr. Kesebir akademik çalışmalarını halen Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürmektedir.

Perihan Ulucan_EFY_Panel
Dr. Öğr. Üyesi Perihan ULUCAN

1962 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Malatya, Konya ve Mersin’de tamamladı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinden 1883 yılında Mezun oldu. Çeşitli illerde öğretmen olarak çalıştı. 1994 yılında Selçuk üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesine öğretim görevlisi olarak geçiş yaptı. Doktorasını Necmettin Erbakan Üniversitesi  eğitim bilimleri, post doktorasını ise değerler eğitimi alanında University of Cincinnati,  Amerika Birleşik Devletlerinde yaptı. İngiltere, Japonya, Almanya, Kıbrıs ve Norveç’te akademik çalışmalarda bulundu. 20 civarında ülkeye seyahat etti ve son 15 yılda çeşitli kurum ve sivil toplum örgütleriyle çalıştı. Özellikle yüksek risk gruplarına; uzun süreli değerler, moral ve motivasyon eğitimleri verdi. Bunlar arasında hapishanedeki tutuklu ve hükümlü ergenler, devlet korumasındaki kadınlar, yetiştirme yurdunda ensest mağduru genç kızlar, köy okullarındaki öğrenciler sayılabilir. Medeniyet Okulu, Bugünün Gençleri Yarının Liderleri gibi projelerde uzman eğitici olarak görev aldı. Konya, Erzurum, Nevşehir, Niğde gibi illerde çeşitli kurum çalışanlarına ve öğretmenlere psiko drama ile farkındalık eğitimi verdi. Norveç’te yaşayan Türk ailelerde olmak üzere 150’nin üzerinde konferans ve seminer verdi. ÖNS’ÖZ’ isimli bir kitabı ve alanı ile ilgili yayınları bulunmaktadır .İki yıl süre ile, yerel bir TV kanalında kendi programını yapmış ve sunmuş, gazetede köşe yazarlığı yapmış ve çeşitli projelerde gönüllü olarak görev almıştır. İki çocuk annesidir ve hâlen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Picture1d
Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜRKAN

Serkan Gürkan Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Öğretim Görevlisi Dr. olarak görev yapmaktadır. Akademik eğitimlerini sırasıyla lisans ve yüksek lisans Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamış, doktorasını ise Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili Anabilim dalında “Mobil Destekli Dil Öğrenimi” üzerine vermiştir. Yabancı dil alanında ulusal ve uluslararası bazda birçok seminer vermiş, makaleler yayımlamış, kitap ve kitap bölümleri ve editörlük gibi akademik hizmetlerde bulunmuştur. Çalışma alanları arasında “Öğretmen Eğitimi”, “Dilbilim”, “Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme”, “Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi” ve “Kelime Öğretimi” ve “Dil Edinimi” yer almaktadır.

Sezer2r
Sezer ORTADAĞ

Bir öğrencisinin hayalinden hareketle, tamamı ilkokul öğrencilerinden oluşan ve Türkiye’nin en küçük yaş ortalamasına sahip “Minik Notalar” adında bir müzik grubu kurdu. Üyelerine her dört yılda bir yenisi eklenen ve bir ekol olma yolunda ilerleyen bu grup ile birlikte birçok platformda sahne alıp ülke genelinde “bütün öğrencilerine enstrüman öğreten öğretmen” olarak tanındı.  

    2017 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, çalışma ve projeleriyle ülkede fark oluşturmuş on öğretmen arasına seçilerek “Çizgi Ötesi Öğretmenlerimiz” adlı bir belgeselde yer aldı. 

  Aynı yıl “İdealist Öğretmenin Sıra Dışı Sınıfı” adıyla bir belgeseli daha yapıldı. Ortaya koyduğu somut ve ölçülebilir projeleriyle ülke genelinden seçilerek 2019’da “Eğitimde İyi Örnekler” isimli platforma davet edildi ve ardından “Bambaşka Hikayeler” adıyla bir belgeseli daha yayınlandı.  

   2019 yılında, Türkiye’nin eğitimcileri arasından seçilerek “Yarının Öğretmenleri Ödüllerinde” Türkiye 2.si oldu.  

    2020 yılında uluslararası bir eğitim ajansı olan AKS Education’un öncülüğünde düzenlenen Dünya Küresel Öğretmen Ödüllerinde 110 ülkedeki eğitimciler arasından seçilerek Global Teacher Award Ödülüne layık görüldü ve ülkemizi yurt dışında temsil etti.  

   Sadece kitaplarda yazanları değil, bildiği her şeyi öğrencilerine aktarmayı kendine gaye edinen Sezer Ortadağ; halen, Kocaeli / Gebze Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görevine devam etmekte, sanat ve müziği vazgeçilmez olarak görmektedir. 

DSC_8286++_pp(1)
Sinem KOLÇAK ARMAN

1981 Kadıköy doğumlu olan Sinem KOLÇAK ARMAN,ilk,orta ve lise eğitimini Bandırma’da
tamamladıktan sonra Uludağ Ünivesitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliğinden mezun
olmuştur.2003’ten itibaren MEB’de çeşitli kademelerde İngilizce Öğretmeni olarak görev almaktadır.İlgi
duyduğu yan alanlardan olan Montessori Eğitimi üzerine çeşitli eğitimler almış,seminerlere katılmış ve
atölyeler düzenlemiştir.Ardından Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümününden mezun olup,
Anadolu Üniversite Sosyal Medya Yöneticiliği bölümünde öğrenim yaşamına hala devam
etmektedir.Çalıştığı okullarda ayrıca Erasmus , Tübitak ve Etwinning Projeleri üzerinde
yürütmektedir.İlkokul İngilizce kademesine yönelik Bonny English ders kitaplarının yazarıdır. Milli Eğitim
Bakanlığı,çeşitli özel dernek ve kurumlarda konuşmacı,panelist ve atölye lideri olarak eğlenerek
öğrenmeye ve öğretmeye devam etmektedir.

turkayurkmez
Türkay ÜRKMEZ

1980 doğumlu olan Türkay Ürkmez’in hayatına programlama küçük yaşta girmiştir. On
dört yaşından beri kendini bu yolculuğa adayarak günden güne geliştirmiştir ve 20000 saatlik
eğitimler vererek 1500’den fazla yazılımcı adayını sektöre kazandırmıştır. Bu verdiği eğitimler
C# .NET, İleri C# .NET, SQL Server Sorgulama, PYTHON ile Programlama, WEB Front-end
(HTML 5 – CSS3 – JavaScript – jQuery – Bootstrap ), ASP .NET MVC, ASP .NET Core MVC,
WEB API, ANGULAR, Nesne Yönelimli Programlama, Kurumsal Tasarım Mimarileri gibi
birbirinden farklı ve kapsamlı yazılım alanlarını içermektedir. Kısaca bireysel ya da kurumsal
katılımcıların eğitim ihtiyaçlarını doğru analiz ederek; anlaşılır, hedef odaklı ve pratiğe dayalı
eğitim içerikleri tasarlamaktadır. Uzun soluklu bu sürecin sonrasında 2014 yılında kendi girişimi
olan Dinamik Zihin’i kurmuştur. Yazılım konusundaki bilgi ve tecrübelerimi kurumsal firmalara,
bireylere ve çocuklara Dinamik Zihin üzerinden aktarmaya devam etmektedir. Amacı da yazılım
konusundaki bilgi ve birikimini bu platform üzerinden ilgisi olan herkesle etkileşime girerek
paylaşmaktır.

Umut Güven_EFY_Panel
Umut GÜVEN

Şu an Ankara’da Kaos GL Derneği Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı bünyesinde Kaos GL Dergisi’nin Editörü olarak çalışmakta ve Dergi Yayın Kurulu Üyesi.

Toplumsal Cinsiyet alanında yürüttüğü çalışmalar beraberinde, 2016 yılından bu yana “Şiddetsizlik” alanında atölyeler yürütüyor ve 2018 yılından itibaren Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almakta.

Bir yandan, 17 Mayıs Derneği’nde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Picture2
Doç. Dr. Yavuz SAMUR

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü(@bauceit) bölüm başkanı ve aynı zamanda dekan yardımcısı (@bauebf) olan Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile Amerika’nın Virginia Tech Üniversitesi’nde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji – Eğitim Programları ve Öğretim(Learning Sciencesand Technologies – CurriculumandInstruction) alanında doktora ünvanını almıştır. Aynı zamanda, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri (TR/EN, Tezli/Projeli), Yüksek Lisans ve Doktora program koordinatörüdür (@bauegitek).

Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma (gamification), eğitsel oyun tasarımı (@oyuntasarimi), dijital oyun tasarımı, çocukların teknoloji kullanımı (@childandmedia),teknoloji/sosyal medya/oyun bağımlılığıve oyun temelli öğrenme (@EgitimveOyun) gibi konular yer almaktadır.

Dr. Samur aynı zamanda öğrenciler için fiziksel,kutu ve dijital eğitsel oyunlar da tasarlamaktadır ve bu alanda oyunlar üreten Uğur Games (www.ugurgames.com) şirketinin kurucu ortaklarındandır (@ugurgames).

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Eğitim Teknolojileri”, “Öğretim Tasarımı (@OgretimTasarimi)”, “(Dijital) Oyun Temelli Öğrenme”, “Eğitimde Oyunlaştırma”, “Çocuk ve Medya (@childandmedia)”, “Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı”, ve “Çoklu Ortam Tasarımı” gibi dersler vermektedir.

Dr. Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun projelerinde, eğitsel dijital içerik ve yazılım/oyun tasarlama projelerindeyer almaktadır. Birçok resmi ve özel kuruma ve şirketlere bu konularda danışmanlık vermektedir.

Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik bahsedilen alanlarda birçok çalıştay ve seminerler de düzenlemektedir.

Yeliz Düşkün_EFY_Panel
Yeliz DÜŞKÜN

Yeliz Düşkün, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Sabancı Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. 2012-2014 yılları arasında proje koordinatörü olarak çalıştığı özel bir araştırma şirketinde çeşitli okullarda öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerle okul iklimi odaklı araştırmalar yürüttü. Ağustos 2014’te Eğitim Reformu Girişimi’ne katıldı. Kıdemli politika analisti olarak görev yaptığı ERG’de özellikle öğretmen politikalarına, kapsayıcı eğitime ve eğitimin çıktılarına odaklanarak izleme, araştırma ve savunu çalışmalarında rol alıyor.