Speaker

Dr. Öğr. Üyesi Beril TÜRKOĞLU DEMİREL

Sosyal Psikolog

Beril Türkoğlu, Psikoloji alanındaki lisans derecesini 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nden almıştır. Daha sonra şiddeti bir erkeklik stratejisi olarak incelediği teziyle yüksek lisans derecesini 2013 yılında, Türkiye’de kırılgan erkekliği araştırdığı teziyle de doktora derecesini 2019 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden almıştır.

Yüksek öğrenim hayatı boyunca ODTÜ Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmış, çeşitli TUBİTAK projelerinde proje asistanlığı görevi yürütmüş ve TUBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu ile University of South Florida, ABD’de ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Çalışmalarında kırılgan erkeklik, cinsiyetçilik, kalıpyargılar, önyargı ve ayrımcılık, ideolojik tutumlar ve öncülleri üzerine yoğunlaşan Türkoğlu, 2013 yılında “Fay hattında erkeklikler: Çalışma ve işsizlik ekseninde erkekliğe bakış” makalesiyle Sabancı Üniversitesi Dicle Koğacıoğlu makale yarışmasında ve yüksek lisans teziyle Türk Sosyal Bilimler Derneği Yüksek Lisans kategorisinde birincilik ödülleri almıştır.

An itibariyle Ankara Medipol Universitesi Psikoloji bölümünde tam zamanlı Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olan Türkoğlu, aynı zamanda İngiltere Büyükelçiliği tarafından fon alan ve Suriyeli Kız Çocuklarının Okullaşması üzerine yoğunlaşan BİLKENT Üniversitesi HPMI Lab tarafından yürütülen projeye danışmanlık yapmakta ve proje kapsamında eğitimler vermektedir.

AllSessions

Yeni haberler için

Kayıt olun!

En son haberleri ve özel teklifleri almak için şimdi kaydolun.

Copyright © 2020 TED University. All Rights Reserved.
Designed by TKO.