Speaker

Dr. Öğr. Üyesi Canay DOĞULU

Sosyal Psikolog

Canay Doğulu, lisans derecesini 2010 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nden almıştır. Aynı üniversitede Sosyal Psikoloji alanında lisansüstü eğitimine devam etmiş ve yüksek lisans derecesini 2012 yılında, doktora derecesini ise 2017 yılında almıştır. ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusları ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yarı zamanlı, Başkent Üniversitesi’nde ise tam zamanlı akademik personel deneyimi bulunan Doğulu, Eylül 2019 itibariyle TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademik kadrosuna katılmıştır.
ODTÜ’de Prof. Dr. Nuray Sakallı Uğurlu danışmanlığında yürüttüğü tez çalışmalarında toplumsal cinsiyet ve afet bağlamlarında sistemi meşrulaştırma ve dehşet yönetimi süreçlerini incelemiştir. Başlıca araştırmaları afetler, kadercilik, toplumsal cinsiyet ve namus üzerine olan Doğulu, çalışmalarında daha çok sosyal psikoloji odaklı uygulama konularına odaklanmaktadır. Doktora eğitimi sırasında ve sonrasında afet hazırlığı ve zarar azaltma ile afetlerde toplumsal dayanıklılık konuları ile ilgili çeşitli uluslararası projelerde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu 7. Çerçeve Programı kapsamında destekelenen emBRACE ve TACTIC projelerinde ODTÜ’de Prof. Dr. A. Nuray Karancı yürütücülüğünde ve Dr. Gözde İkizer ile birlikte Van ve Adapazarı/Sakarya’da depremlere karşı toplumsal dayanıklılığa odaklanan bir vaka çalışması ile Kaynaşlı’da risk iletişimi ve deprem hazırlığına odaklanan bir vaka çalışmasında yer almıştır. Ayrıca, İngiltere Mühendislik ve Fen Bilimleri Araştırma Konseyi (EPSRC) tarafından desteklenen Challenging Risk projesi kapsamında Prof. Dr. Helene Joffe (University College London) yürütücülüğünde gerçekleştirilen kültürler arası bir müdahale çalışması için İzmir’de deprem ve ev yangınlarına hazırlık üzerine bir vaka araştırmasında yer almıştır. Doğulu, afetlerle ilgili uluslararası proje deneyiminin yanı sıra Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde depremler ve afet hazırlığı ile ilgili eğitim etkinliklerine yönelik derleme ve değerlendirme çalışmaları ile etkinlik geliştirme ve öğrenim içeriği hazırlama çalışmalarında araştırmacı ve danışman olarak görev yapmıştır. Araştırmalarını ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda paylaşan Doğulu’nun çeşitli bilimsel makale, kitap bölümü ve bildiri sunumu mevcuttur.
Akademik kimliğinin yanı sıra sanatsal kimliği de bulunan Doğulu, ODTÜ’deki lisans ve lisansüstü eğitimi sırasında ODTÜ Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü’nde Dr. Ödül Işıtman atölyesinde çeşitli seramik çalışmalar gerçekleştirmiştir.

AllSessions

Yeni haberler için

Kayıt olun!

En son haberleri ve özel teklifleri almak için şimdi kaydolun.

Copyright © 2020 TED University. All Rights Reserved.
Designed by TKO.