Speaker

Dr. Leman KORKMAZ

Sosyal Psikolog

Leman Korkmaz, lisans derecesini 2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nden almıştır. Aynı üniversitede Sosyal Psikoloji alanında lisansüstü eğitimini tamamlayan Korkmaz, doktora derecesini Almanya’da bulunan Jacobs Üniversitesi’nden almıştır. 2014-2019 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nde tam zamanlı akademik personel olarak çalışan Korkmaz, şu anda Atılım Üniversitesi’nde yarı zamanlı akademik personel olarak görevine devam etmektedir. ODTÜ’de Dr. Öğr. Üyesi Banu Cingöz-Ulu danışmalığında yürüttüğü yüksek lisans tezinde algılanan ayrımcılığın iyilik hali üzerindeki etkisinde düzenleyici role sahip olabilecek etnik kimlik ve vatandaşlık kimliği gibi grup düzeyindeki faktörler ile öz-yeterlik, iyimserlik gibi birey düzeyindeki faktörlerin etkisini, Türkiye’deki Bulgaristan göçmenleri örnekleminde, incelemiştir. Belirtilen tez çalışması Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmiştir. Yüksek lisans eğitimi sırasında, “Türkiye’de Daha Güvenli Trafik için Sürekli Eğitim ve Sürücü Eğitmenlerinin Ömür Boyu Süren Öğrenmesi” başlıklı Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Projesi’nde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Bu projedeki görevinden sonra ise Korkmaz, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı’nın desteklediği ayrımcılık ve iyilik hali arasındaki ilişkide bireysel ve grup düzeyindeki faktörlerin düzenleyici rolünün Bulgaristan’daki Türklerde incelendiği, tez çalışmasının devamı niteliğindeki projede araştırmacı olarak yer almıştır. Korkmaz doktora tezinde ise, kişinin kendisine ve dahil olduğu etnik gruba yönelik hem açık tutumlarının hem de kişinin kontrol ve farkındalığı dışındaki tutumları olarak tarif edilen örtük tutumlarının iyilik hali ve dış grup tutumları üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Korkmaz’ın başlıca araştırmaları sosyal kimlik, ayrımcılık, dış-grup tutumları, örtük tutum ve toplumsal cinsiyet üzerinedir. Korkmaz, gazete yazıları, davetli konuşmacı olarak katıldığı seminer ve televizyon programlarıyla toplumsal cinsiyet konusunda toplumdaki farkındalığı
artırmayı amaçlamaktadır. Korkmaz’ın çeşitli bilimsel makale, kitap bölümü ve bildiri sunumları mevcuttur.

AllSessions

Yeni haberler için

Kayıt olun!

En son haberleri ve özel teklifleri almak için şimdi kaydolun.

Copyright © 2020 TED University. All Rights Reserved.
Designed by TKO.